SCHEMA 2018

MQF 2018 27-29 APRIL

(For english see below)

Fredag, 27 april, kl. 17

Invigning

Bandet Junk River kommer och spelar och det blir mingel bubbel och chips!

Fredag 27 april, kl. 18.00 

teckentolkatRegionalt kortfilmsprogram Local heroes, med gäster och filmsamtal! Filmsamtalen kommer tolkas till svenskt teckenspråk.

Filmer: Mr Sugar Daddy, Känn då, Juck, Orappt, Spermahora, Junk river – Standing tall

Fredag 27 april, kl. 20.30

teckentolkatVem ska knulla pappa?

Filmskaparen Antiffa Vänsterfitta och producenten Mafalda Ruiz kommer vara på plats och för ett filmsamtal. Samtalet kommer tolkas till svenskt teckenspråk.
OBS: Filmen innehåller explicit sex, dokumentära bilder av en förlossning och våldsamma scener.

Lördag 28 april, kl. 15

Kortfilmsprogram för familjer av alla de slag och människor av alla åldrar.

Efter filmprogrammet håller Emelie en sångsamling. Det kommer även att finnas möjlighet att måla och teckna.

Filmer: (samtliga utan dialog): Den lilla fågeln och ekorren, Den lilla fågeln och bladet, Päronfall, The fruits of clouds, Den lilla fågeln och larven, Hopfrog

Lördag 28 april, kl. 16.15

Lesbian Factory

Lördag 28 april, kl. 17.30

teckentolkatPanelsamtal och diskussion: HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE. Panelsamtal och diskussion tolkas till svenska teckenspråk.

Med:
Yona Kimhi, aktivist och konstnär
Tove Bollman, transaktivist
Sindri Runudde, danser och funkisaktivist
Anna Linder, konstnär och curator

Lördag 28 april, kl. 19.00

Born in Flames

Lördag 28 april, kl. 21.00

Porr-kortfilm program

Efter filmerna blir det ett gruppsamtal om porr. Sedan är det dags för mingel och meetup i foajén för de som vill. Ett bra tillfälle för de som är intresserade av att göra eller medverka i queerporr att skapa kontakter.

Filmer: Toilet Line, Femmephilla, Flo & Hector in Hasenheide, Breath, Squirt Machine

Guest curator Alex Coxxx, BDSM-klubbsarrangör, DIY-nörd mm, står tillsammans med MQF för programmet.

Söndag 29 april, kl. 11.30

Matiné
Aligarh

Filmen inleds av Siddharth Chadha, doktorand på Uppsala universitet, filmskapare och aktivist, med information om den juridiska situationen i Indien innan och efter år 2009 i sammanhang med Section 377, lagen som förbjuder homosexuella handlingar och som är en relik från den brittiska kolonialmakten.
Vi har även Satya Rai Nagpaul, filmfotograf och trans aktivist, med via Skype.

Söndag 29 april, kl. 14.30

Kortfilmsfika

MQF bjuder på kaffe och kaka innan det är dags för queera kortfilmer, en blandning av roligt, allvarligt, dokumentärt, animation och spelfilm.

Filmer: Espresso Doppio, Handsome and Majestic, Won’t the Real Transformers Please Stand Up?, The Curse, Plasma Vista, O pacote, Little Elephant, Etage X

Söndag 29 april, kl. 16.30

How to Win at Checkers (Evert Time)

Söndag 29 april, kl.18.30

Kiki

Mer information och det fullständiga programmet: PROGRAM 2018

English:

PROGRAM 27-29 april

Friday, April 27th, at. 17:00

Opening

The band Junk River comes and plays and there will be mingle, bubbles, and chips!

teckentolkatFriday, April 27th, at. 18:00

Local heroes, with regional short films, guests and Q&A. The Q&A will be translated into Swedish sign language.

Films: Mr Sugar Daddy, Känn då, Juck, Orappt, Spermahora, Junk river – Standing tall

teckentolkatFriday, April 27th, at. 20.30

Vem ska knulla pappa?

The filmmaker Antiffa Vänsterfitta and the producer Mafalda Ruiz will be at the screening for Q&A. The Q&A will be interpreted into Swedish sign language.
NOTE: The movie contains explicit six, documentary images of childbirth and violent scenes.

Saturday April 28th, at. 15

FAMILY PROGRAM

A short film program for all kinds of families and people of all ages.

After the film program Emelie holds a sing-along .There is also the possibility to paint and draw.

Films: (all without dialog) The little bird and the squirrel, The little bird and the leaf, Perfall, The fruits of clouds, The little bird and the caterpillar.

Saturday April 28th, at. 16:15

Lesbian factory

teckentolkatSaturday April 28th, at. 17:30

Panel discussion: LGBTQIA+ ACTIVISM IN SWEDEN. The panel discussion will be translated into Swedish sign language.

With:
Yona Kimhi, aktivist och konstnär
Tove Bollman, transaktivist
Sindri Runudde, danser och funkisaktivist
Anna Linder, konstnär och curator

Saturday April 28th, at. 19:00

Born in Flames

Saturday April 28th, at. 21:00

THE QUEER PORN PROGRAM

After the films, we host a group talk about porn. After that it´s time for mingling and meetup in the foyer for those who want to. A good opportunity for people interested in making or participating in queer porn to make contacts.

Guest curator Alex Coxxx, BDSM club organizer, DIY nerd etc, has together with MQF put together the program.

Films: Toilet Line, Femmephilla, Flo & Hector in Hasenheide, Breath, Squirt Machine

Sunday April 29th, at. 11.30

Matinee:
Aligarh

The film will be introduced by Siddharth Chadha, PhD student at Uppsala University, filmmaker and activist, with information about the legal situation in India before and after the year 2009, in connection with Section 377, the law prohibiting homosexual acts which is a relic of the British colonial power
We also have Satya Rai Nagpaul, film photographer and trans activist, using Skype.

Sunday April 29th, at. 14:30

QUEER SHORT FILMS AND COFFEE

MQF is treating to coffee and cake before it’s time for queer short films, a mixture of funny and serious films, documentary, animated and feature films.

Films: Espresso Doppio, Handsome and Majestic, Won’t the Real Transformers Please Stand Up?, The Curse, Plasma Vista, O pacote, Little Elephant, Etage X

Sunday April 29th, at. 16:30

How to Win at Checkers (Every Time)

Sunday April 29, at 18.30

Kiki

More information and the entirely program : PROGRAM 2018 (english)

 

TILLGÄNGLIGHET:

Filmsamtal i det regionala kortfilmprogrammet LOCAL HEROES, samtalet efter invigningsfilmen VEM SKA KNULLA PAPPA? och paneldiskussionen HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE kommer att tolkas till svenskt teckenspråk.
Eftersom vi strävar efter tillgänglighet för så många som möjligt kommer hela MQF 2018 hållas i Panoras salong 3. Här finns 7 rullstols-/permobilplatser och 70 sittplatser utöver dessa. Vi rekommenderar att ni bokar platser (båda för rullstolar/permobil och sittplatser) i förväg.
RULLSTOLSPLATSER BOKAS VIA TELEFON: 040 – 611 20 97

VILOHÖRNA:
 Under hela festivalen kommer det att finnas en vilohörna i en lugn miljö för den som behöver sitta, ligga ned eller bara ta det lugnt en stund.

BOKA BILJETT: Panora

Facebookevenemang

English:

ACCESSIBILITY

The Q&A at the regional short film-program LOCAL HEROES and the Q&A after the opening-film VEM SKA KNULLA PAPPA?, as well as the panel-discussion LGBTQIA+ ACTIVISM IN SWEDEN (panel discussion will be in Swedish) will be interpreted into Swedish sign language.
To make MQF as accessible as possible for as many as possible, the festival will be in Cinema 3 at Panora. There is space for 7 wheelchairs and 70 seats. We recommend booking in advance.
PLEASE BOOK SPACE FOR WHEELCHARS VIA TELEPHONE: 040 – 611 20 97

REST AREA: During the whole festival there will be a rest area in a calm environment for those who have the need to sit, lay down or just take it easy for a while.

BOOK YOUR TICKET: Panora

Facebookevent

Annonser