Call for Short films

(for English se below)

Nästa Malmö Queer Filmfestival hålls den 12-14 april 2019 på Biograf Panora
För vårt regionala kortfilmsprogram söker vi nu queera kortfilmer från filmskapare verksamma i eller med anknytning till Skåne med omnejd samt Danmark.

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN:
– Filmen skall skickas via länk, ex vimeo eller youtube. Vi tar ej emot filmfiler.
– Filmen skall vara max 15 min, MEN har du en något längre film som vi verkligen borde visa – maila.  mqf@panora.se  och fråga!
– Vi tar emot nya som gamla filmer av alla genrer.
– Filmen behöver inte behandla årets tema

Filmlänk samt kontaktuppgifter skickas till:   mqf@panora.se

DEADLINE FÖR ANMÄLAN: 20 JANUARI

Vi ser fram emot ditt bidrag!

 

The next Malmö Queer Film Festival will be held April 12-14 2019 at Biograf Panora in Malmö.
For our regional short film program, we are looking for queer short films from filmmakers living in Malmö, Copenhagen, and the surrounding region.

GUIDELINES FOR SUBMISSION:
– Your film must be sent using a link, such as Vimeo or YouTube. We do not accept film files.
– We accept both old and new short films in any genre.
– Your film’s duration should not exceed 15 minutes, BUT if you have a longer film that would be interesting for us, then email us at.  mqf@panora.se  and ask!

To submit your film, send the link to your film and your contact information to:   mqf@panora.se

DEADLINE FOR SUBMISSION: January 20, 2019

We look forward to seeing your short!

Annonser

Save the date / boka datum

Malmö Queer Film festival 2019 kommer hållas 12 till 14 april – skriv datumet i din kalender och lägg glitter till!

Malmö Queer Film festival 2019 will take place april 12th to 14th – save the date and add glitter!

Malmö Queer Filmfestival MQF 2018

(For english see below)mqfaffisch2018klar

Förra året tog MQF upp frågor om tillgänglighet i sammanhang med funktionsvariationer.
I år vill vi prata om ’klass och aktivism’. Men en människans sexuella och könsidentitet har väl ingenting med klass att göra, eller? Ändå vet vi att särskilt transpersoner, men även andra HBTQIA+personer löper en större risk för att falla utanför samhället på grund av fattigdom. Samtidigt kan det vara svårt att få plats i HBTQIA+rörelsen på samma villkor när dyra fester, outfits, var du bor och din möjlighet att ta dig till queera evenemang påverkas av din ekonomiska situation. Det finns faktiskt ett sammanhang mellan klass, sexualitet och könsidentitet och andra markörer som funktionsvariationer, rasifiering, härkomst, osv.

Men hur ser kampen för ett rättvist samhälle ut? Filmen PRIDE (2014) överraskade många genom sin berättelse där en del av HBTQIA+communityt i Storbritannien under 80-talet anslöt sig till gruvarbetarnas kamp under parollen ”Lesbians and gays support the miners!”
Men oftast lyckas maktsystemet att separera människor i olika grupper, och splittra våra gemensamma kamper för att minskar vår kraft så vi ska utgöra ett mindre hot. Vi vill sätta igång och fortsätta för diskussionen om gemensamma mål. Det handlar inte bara om idag utan även om framtiden! Vi vill också minnas och lyfta fram vår historia av HBTQIA+kamp under de senaste 50 åren.

MQF samordnas av en grupp aktivister från olika platser och delar inom HBTQIA+rörelsen och samhället i sig. Utifrån detta skapar vi en årlig queer filmfestival som ska vara så tillgänglig, intersektionell, politisk och roligt som möjligt.

TILLGÄNGLIGHET:
Vi tycker precis som förra året att tillgänglighet är en väldigt viktig fråga. Det är därför vi har valt att hålla hela festivalen in Panoras biografsalong 3, som är den med flest rullstols-/permobilplatser. 
Eftersom här finns 7 rullstols-/permobilplatser så rekommenderar vi att ni bokar dessa i förväg. Rullstolsplats bokas via telefon: 040- 611 20 97

Fredag den 27 april:
 Filmsamtalet kommer i samband med visningen av filmen JUNK RIVER att teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk. 

Filmsamtalet kommer i samband med visningen av VEM SKA KNULLA PAPPA med regissören Antiffa Vänsterfitta och producenten Mafalda Ruiz, att teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk.

Lördag den 28 april: Panelsamtalet om HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk.

VILOHÖRNA:
 Under hela festivalen kommer det att finnas en vilohörna i en lugn miljö för den som behöver sitta, ligga ned eller bara ta det lugnt en stund.

Vi ses på Malmö Queer Film festival!

BOKA BILJETT
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(skrolla ner till länkar till de enskilda filmerna och gå till ’boka’)

Årets program: PROGRAM 2018

Facebookevenemang

ENGLISH

Last year, MQF raised questions about accessibility and crip perspective.
This year, we want to talk about class and activism. But one’s sexual and gender identity has well nothing to do with one’s class, has it? Nevertheless, we know that especially transpeople, as well as other members of the LGBTQIA+ community, do have a greater risk of being on the outskirts of society because of poverty.
Moreover, it may be difficult to participate in the LGBTQIA+ community on equal terms if one does not have money. When queer culture is defined by expensive parties, outfits, the neighbourhood you live in, our economic situation defines our access to the community. Our class-affiliation also affects our position within public and private LGBTQIA+ dialogues and spaces. There is a connection between class, sexuality and gender identity, as well as other characteristics such as ability, racialization, ethnicity and so on.

What does the struggle for a fair society look like? The film PRIDE (2014) surprised with a story about a part of the LGBTQIA+ community in Great Britain joining and supporting the miners’ strike in the 1980s with the slogan ”Lesbians and gays support the miners!” But usually, the power structure succeeds in dividing people into different groups, dividing our shared struggles to decrease our power, so that we will present a lesser threat. We want to start and continue the dialogue about collective struggles. This is not only about today but for the future! We also want to remember and highlight our history of LGBTQIA+ movements and struggles over the past 50 years.

MQF is organised by a group of activists with different positions and from different parts within the LGBTQIA+ movement and society at large. Based on that, we organise MQF as an annual queer film festival that shall be as accessible, intersectional, political and fun as possible.

ACCESSIBILITY:
We still think that accessibility is an important issue. That is why we have chosen to hold the entire festival in Panora’s Cinema Salon 3, since is the one that is most accessible for people who uses a wheelchair/electric wheelchair. Since there is only 7 seats/spaces for people who uses a wheelchair/electric wheelchair we recommend you to book seats/ spaces in advance.
You can book seats/spaces for wheelchair/electric wheelchairs via telephone number: 040- 611 20 97

Friday, april 27th: The Q&A in the regional short film program LOCAL HEROES, will be interpreted into Swedish sign language.
The Q&A in connection with the screening of WHO’S GONNA FUCK DADDY? with director Antiffa Vänsterfitta and producer Mafalda Ruiz, is being interpreted into Swedish sign language.

Saturday, april 28th: The Q&A will be interpreted into swedish sign language
REST AREA: During the whole festival there will be a rest area in a calm environment for those who have the need to sit, lay down or just take it easy for a while.

See you at Malmö Queer Film festival!

BOOK YOUR TICKET
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(scroll down the page until you see the links to every film, hit ‘boka’)

This years program: PROGRAM 2018 (english)

Facebookevent

 

Malmö Queer Filmfestival MQF 2017

(For english see below)

Vi pratar mycket om mångfald och tillgänglighet, men hur tillgängliga är egentligen kultur, biografer, filmfestivaler? Och hur tillgänglig är HBTQ+ community?
I år tar MQF upp frågor om tillgång eller snarare icke-tillgänglighet, inskränkt tillgång, bristande tillgänglighet.
På samma sätt som queers fortfarande kan ha svårt att få tillgång till det normativa majoritetssamhället, så är det ofta svårt och ibland rent omöjligt för människor med normbrytande funktion, kropp eller sätt att tänka, känna och vara, att få tillgång till allmänna rum: att komma in i en föreningslokal där det finns flera trappsteg vid ingången, att komma in på en queer klubb när ’lookism’ (utseendenormer) reglerar den önskade publiken eller helt enkelt att se en film på bio då de flesta biosalongerna har två rullstolsplatser som mest. Tillgänglighet är inte en självklarhet för alla.

Vi ses på Malmö Queer Film Festival!

PRAKTISK INFORMATION:
Invigningen och samtalen kommer att TECKENSPRÅKtolkas och de flesta filmer visas med textning (se filmsidan – ibland visas filmerna med engelsk text).

VARJE GÅNG JAG SER DIG (sön 23 april kl. 18.00)
SYNTOLKNING via app som laddas ner innan filmen (mer information finns här:
http://www.panora.se/events/varje-gang-jag-ser-dig

Eftersom vi strävar efter tillgänglighet för så många som möjligt kommer hela MQF 2017 hållas i Panoras SALONG 3. Här finns 7 rullstols-/permobilplatser och 70 sittplatser utöver dessa.

RULLSTOLSPLATS BOKAS VIA TELEFON: 040- 611 20 97

BOKA BILJETT
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(skrolla ner till länkar till de enskilda filmerna och gå till ’boka’)

PROGRAM

Fredag 21 april, kl. 17.00
MQF – Invigning: queera filmer från trakten med regissörsamtal – Invigningen TECKENSPRÅKtolkas
SEXUAL DISORIENTATION, performancevideoverk, Emie // Eva-Marie Elg
NÅNSTANS MITTEMELLAN – TRANSPERSPEKTIV PÅ VÅRDEN, Mio da Costa Alves
I SKUGGAN AV ORON, Anna Johansson
ACE OF BABES, Emie // Eva-Marie Elg

Fredag 21 april, kl. 20.00
MARGARITA WITH A STRAW

Lördag 22 april, kl. 18.00
MIN HOMOSYSTER

Lördag 22 april, kl. 18.30
Film & samtal TESSAN = VIKTOR
Samtalet teckenspråktolkas

Lördag 22 april, kl. 20.00
OM SEX

Lördag 22 april, kl. 21.00
YES, WE FUCK

Söndag 23 april,

Söndag 23 april, kl. 12.00
kortfilmer:
RUNNING WITHOUT SOUND,
EN SÄLLSYNT VANLIG DAG
G.I.M.P. BOOTCAMP

Söndag 23 april, kl. 13.15
Film & Samtal SINS INVALID
Samtalet teckenspråktolkas

Söndag 23 april, kl. 15.00
I´M NOT YOUR INSPIRATION

Söndag 23 april, kl. 16.15
SHAMELESS: THE ART OF DISABILITY

Söndag 23 april, kl. 18.00
VARJE GÅNG JAG SER DIG (syntolkning)

ARRANGÖRER: Malmö Queer Filmfestival / Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö,RFSU, Malmö stad, ARF – film och kultur för mänskliga rättigheter, RFSL Malmö Newcomer, MmD – Malmö mot Diskriminering

STORT TACK till alla er filmskapare, filmproducenter, artister, volontärer och besökare för ert engagemang i Malmö Queer Film festival! Och STORT TACK till alla som har hjälpt till!

ENGLISH

How accessible are cinemas and film festivals and culture? How accessible are LGBTQ+ communities?

This year, Malmö Queer Film festival is asking question about accessibilities of culture and LGBTQ+ communities. We are screening films about non-normative sexualities, gender identities and (dis)abilities, and we are trying to make MQF a little more accessible for as many as possible.
MQF will be opening with a performance, short films from Malmö and discussions with guests. There will be lots of time between the films to get your energy back for more films, so that more people to be able to attend the whole festival.
On Saturday MQF’s focus will be on gender, gender identity and sexuality. We will have a panel discussion about experiences of (in)accessibility to queer communities when living with (dis)abilities.
The day will end with YES WE FUCK, a film that developed from a sex-positive crip-project.
Sunday will start with international short films. SINS INVALID presents queer burlesque, that includes more that the usual norm-bodies. After the film we will have a discussion about accessibility to the production-side of (queer) culture for artists with (dis)abilities and about ‘inspiration porn’.
MQF will close with the screening of the beautiful film VARJE GÅNG JAG SER DIG – the only film in the program that will have audio description for the visually impaired/Blind.
Both the opening and the discussions will be translated into Swedish sign-language.
Most of the films will be screened with subtitles, som with captions (please do check in the film-facts – some of the films have only English subtlitels).
We have done our best to create a film festival that is as calm and hazard free as possible.

PRACTICAL INFORMATION:

Both the opening and the discussions will be translated into Swedish SIGN-LANGUAGE.
Most of the films will be screened with subtitles, some with captioning (interpretive text) (please do check the film info – some of them have only English subtitles).

The film VARJE GÅNG JAG SER DIG (screening on sunday, april 23rd at 18.00) will have Swedish AUDIO DESCRIPTION for the visually impaired / Blind.
Download the app to your phone before the film!

To make MQF as accessible as possible for as many as possible, the programme is in Cinema 3 at Panora.
There is space for up to 7 wheelchairs and 70 seats.
PLEASE BOOK SPACE FOR WHEELCHAIR VIA TELEPHONE: 040- 611 20 97

BOOK YOUR TICKET
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(scroll down the page until you see the links to every film, hit ‘boka’)

The tickets are not numbered. The seats close to the aisle are reserved for people who need to have the possibility to leave the cinema during the screening.

Please make sure to buy your ticket in time if you want to be sure to get a seat or space.

LOTS OF THANKS to all you filmmakers, film producers, artists, volunteers and audience for your involvement in Malmo Queer Film Festival! And BIG THANK YOU to all who helped!

15-17 april

(For english see below)

Den 15-17 april äger årets upplaga av Malmö Queer Filmfestival rum på biograf Panora i Malmö.
Det innebär tre dagar då filmer som berör HBTQIA lyfts fram och normer och stereotyper får stå tillbaka för det udda.

Malmö Queer Filmfestival satsar i år på ett mer temastyrt festivalprogram, med fokus på queera femininiteter, femme-identiteter och performancekonst. Det kommer bli ett kortfilmsblock med film från Malmö med omnejd. Vi ges även möjligheten att resa lite längre med filmer som WHILE YOU WERE’NT LOOKING som handlar om queers i dagens Sydafrika. Och den estetiskt tilltalande och tankeväckande filmen STORIES OF OUR LIVES, skapad av det kenyanska konstkollektivet The Nest. I dokumentärerna FEMME BRUTAL och FEMALE TO FEMME tas teman om könsidentitet, kroppspolitik och sexualitet upp på finurliga, sexiga och revolutionära sätt. I det experimentella kortfilmsblocket får vi ta del av queerkonst och performancekonst som bryter gränserna mellan olika konstformer och visar på andra sätt att göra film.
MQF är dessutom mer än bara en filmfestival, det blir filmsamtal och diskussion med filmskapare, experimentell queer konst i lokalerna och mingel med alla intressanta festivalbesökare.

Vi ses på Malmö Queer Filmfestival!

Event på Facebook

This year’s Malmo Queer Filmfestival takes place april 15th to 17th at the cinema Panora in Malmö.
MQF means three days of films about HBTQIA, three days there norms and stereotypes will be challenged, and the ordinary has to stand back for the odd.

This year, Malmo Queer Filmfestival has a more theme-oriented program, with focus on queer femininities, femme identities and performance art. There will be short films from Malmö and the area. We will even have the chance to travel longer, with films such as WHILE YOU WERE’NT LOOKING, about queers in today’s South Africa. Or with the very beautifully filmed and thought-provoking film STORIES OF OUR LIVES, created by the Kenyan art collective The Nest. The documentaries FEMME BRUTAL and FEMALE TO FEMME discuss gender identityies, body politics and sexuality in clever, sexy and revolutionary ways. We attend to queer and performance art, breaking the boundaries between different art forms and finding new ways to make film in the experimental short film program.
MQF is also more than just a film festival, there will be talks and discussions with filmmakers,
experimental queer art at the venue, and mingle with all the interesting festival visitors.

See you at the Malmo Queer Filmfestival!

Facebookevent

ARRANGÖRER: Malmö Queer Filmfestival / Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, Malmö stad, ARF – film och kultur för mänskliga rättigheter, RFSL Malmö Newcomer, MmD – Malmö mot Diskriminering, SQIs – Swedish HBTQ Initiatives Skåne.

STORT TACK till alla ni filmskapare, filmproducenter, artister, volontärer och besökare för ert engagemang i Malmö Queer Filmfestival! Och STORT TACK till alla som har hjälpt till!

LOTS OF THANKS to all you filmmakers, film producers, artists, volunteers and audience for your involvement in Malmo Queer Filmfestival! And BIG THANK YOU to all who helped!