Malmö Queer Filmfestival MQF 2018

(For english see below)mqfaffisch2018klar

Förra året tog MQF upp frågor om tillgänglighet i sammanhang med funktionsvariationer.
I år vill vi prata om ’klass och aktivism’. Men en människans sexuella och könsidentitet har väl ingenting med klass att göra, eller? Ändå vet vi att särskilt transpersoner, men även andra HBTQIA+personer löper en större risk för att falla utanför samhället på grund av fattigdom. Samtidigt kan det vara svårt att få plats i HBTQIA+rörelsen på samma villkor när dyra fester, outfits, var du bor och din möjlighet att ta dig till queera evenemang påverkas av din ekonomiska situation. Det finns faktiskt ett sammanhang mellan klass, sexualitet och könsidentitet och andra markörer som funktionsvariationer, rasifiering, härkomst, osv.

Men hur ser kampen för ett rättvist samhälle ut? Filmen PRIDE (2014) överraskade många genom sin berättelse där en del av HBTQIA+communityt i Storbritannien under 80-talet anslöt sig till gruvarbetarnas kamp under parollen ”Lesbians and gays support the miners!”
Men oftast lyckas maktsystemet att separera människor i olika grupper, och splittra våra gemensamma kamper för att minskar vår kraft så vi ska utgöra ett mindre hot. Vi vill sätta igång och fortsätta för diskussionen om gemensamma mål. Det handlar inte bara om idag utan även om framtiden! Vi vill också minnas och lyfta fram vår historia av HBTQIA+kamp under de senaste 50 åren.

MQF samordnas av en grupp aktivister från olika platser och delar inom HBTQIA+rörelsen och samhället i sig. Utifrån detta skapar vi en årlig queer filmfestival som ska vara så tillgänglig, intersektionell, politisk och roligt som möjligt.

TILLGÄNGLIGHET:
Vi tycker precis som förra året att tillgänglighet är en väldigt viktig fråga. Det är därför vi har valt att hålla hela festivalen in Panoras biografsalong 3, som är den med flest rullstols-/permobilplatser. 
Eftersom här finns 7 rullstols-/permobilplatser så rekommenderar vi att ni bokar dessa i förväg. Rullstolsplats bokas via telefon: 040- 611 20 97

Fredag den 27 april:
 Filmsamtalet kommer i samband med visningen av filmen JUNK RIVER att teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk. 

Filmsamtalet kommer i samband med visningen av VEM SKA KNULLA PAPPA med regissören Antiffa Vänsterfitta och producenten Mafalda Ruiz, att teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk.

Lördag den 28 april: Panelsamtalet om HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk.

VILOHÖRNA:
 Under hela festivalen kommer det att finnas en vilohörna i en lugn miljö för den som behöver sitta, ligga ned eller bara ta det lugnt en stund.

Vi ses på Malmö Queer Film festival!

BOKA BILJETT
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(skrolla ner till länkar till de enskilda filmerna och gå till ’boka’)

Årets program: PROGRAM 2018

Facebookevenemang

ENGLISH

Last year, MQF raised questions about accessibility and crip perspective.
This year, we want to talk about class and activism. But one’s sexual and gender identity has well nothing to do with one’s class, has it? Nevertheless, we know that especially transpeople, as well as other members of the LGBTQIA+ community, do have a greater risk of being on the outskirts of society because of poverty.
Moreover, it may be difficult to participate in the LGBTQIA+ community on equal terms if one does not have money. When queer culture is defined by expensive parties, outfits, the neighbourhood you live in, our economic situation defines our access to the community. Our class-affiliation also affects our position within public and private LGBTQIA+ dialogues and spaces. There is a connection between class, sexuality and gender identity, as well as other characteristics such as ability, racialization, ethnicity and so on.

What does the struggle for a fair society look like? The film PRIDE (2014) surprised with a story about a part of the LGBTQIA+ community in Great Britain joining and supporting the miners’ strike in the 1980s with the slogan ”Lesbians and gays support the miners!” But usually, the power structure succeeds in dividing people into different groups, dividing our shared struggles to decrease our power, so that we will present a lesser threat. We want to start and continue the dialogue about collective struggles. This is not only about today but for the future! We also want to remember and highlight our history of LGBTQIA+ movements and struggles over the past 50 years.

MQF is organised by a group of activists with different positions and from different parts within the LGBTQIA+ movement and society at large. Based on that, we organise MQF as an annual queer film festival that shall be as accessible, intersectional, political and fun as possible.

ACCESSIBILITY:
We still think that accessibility is an important issue. That is why we have chosen to hold the entire festival in Panora’s Cinema Salon 3, since is the one that is most accessible for people who uses a wheelchair/electric wheelchair. Since there is only 7 seats/spaces for people who uses a wheelchair/electric wheelchair we recommend you to book seats/ spaces in advance.
You can book seats/spaces for wheelchair/electric wheelchairs via telephone number: 040- 611 20 97

Friday, april 27th: The Q&A in the regional short film program LOCAL HEROES, will be interpreted into Swedish sign language.
The Q&A in connection with the screening of WHO’S GONNA FUCK DADDY? with director Antiffa Vänsterfitta and producer Mafalda Ruiz, is being interpreted into Swedish sign language.

Saturday, april 28th: The Q&A will be interpreted into swedish sign language
REST AREA: During the whole festival there will be a rest area in a calm environment for those who have the need to sit, lay down or just take it easy for a while.

See you at Malmö Queer Film festival!

BOOK YOUR TICKET
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(scroll down the page until you see the links to every film, hit ‘boka’)

This years program: PROGRAM 2018 (english)

Facebookevent

 

Annonser