MALMÖ QUEER FILM FESTIVAL 17-19 APRIL INSTÄLLD/UPPSKJUTEN

(for English scroll down)

Vi har tagit beslutet, i samråd med Biograf Panora, att skjuta upp MQF 2020.
Det känns väldigt tråkigt och vi är ledsna för beskedet, men tyvärr ser vi inte riktigt någon annan möjlighet just nu med tanke på läget.

Vi återkommer istället i höst med förhoppningen att kunna genomföra en en-dagsfestival med vårt kortfilmspaket Local Heroes och långfilm + samtal.
Den vanliga festivalversionen med tre dagar skjuts upp till våren 2021.

Kärlek till alla filmskapare, medverkande, samarbetspartners och publik – vi ses snart igen!
Ta hand om er och era käraste (och andra också)

❤ från MQF-teamet

MALMÖ QUEER FILM FESTIVAL APRIL 17-19 CANCELED / POSTPONED

We have made the decision, in consultation with Biograf Panora, to postpone MQF 2020.
It feels very sad and we are sorry for this decision, but unfortunately we do not really see any other possibility right now with the given situation.

Instead, we hope to come back this fall with a one-day festival, with our short film program Local Heroes and a feature or documentary film with Q&A.
Our usual three-day festival is postponed until spring 2021.

Love to all filmmakers, contributors, collaborators and audiences – see you soon!
Take care of you and your loved ones (and others too)

❤ from the MQF team

MQF 2020

Markera i kalendern! SAVE THE DATE!

MQF 2020 kommer bli av 17-19 april!
Biograf Panora är platsen.
Vi tänker körsång, filmer om intersex, spelfilm, dokumentär och så klart vårt lokala kortfilmsprogram Local Heroes.

MQF 2020 will take place april 17th-19th at cinema Panora.
We’re thinking: gay choir, intersex, documentary, and, of course, a short film program with our Local Heroes.

Malmö Queer Filmfestival 2019 Our Bodies are political

(For English see below)

OUR BODIES ARE POLITICAL

Den queera kroppen är politisk. Den passar inte in i normsamhällets trånga box. Den är för tjock, för svart, för hårig, för mjuk, för blek, för smal, för muskulös…Den vägrar vittna för det ena eller det andra könet, den är inte tydlig nog. 

Våra kroppar är politiska. Genom att vi finns och våra kroppar syns visar vi upp normer som påverkar alla, queers eller inte. Normer som kan leda till självhat, men oftast till hat från andra. Hat mot oss, för att vi inte tvingar våra kroppar att passa in i normen, hat som kan leda till kränkningar, diskriminering, våld och mord. Hat som leder till att HBTQIA+personer mår sämre och får sämre tillgång till samhällets resurser. Den queera kroppen är politiskt arbete. Vi vill fira den queera kroppen med filmer, samtal och performances under MQF 2019! 

Vi öppnar Malmö Queer Film festival på fredagen den 12 april – vi är stolta och glada att ha BOYBEND som gäster, med sin live-performance. Efter minglet följer MQFs legendariska program LOCAL HEROES, med regionala kortfilmer, gäster och filmsamtal. Filmsamtalet tolkas till svenskt teckenspråk. Kvällens invigningsfilm är BIXA TRAVESTY / TRANNY FAG, med och om den fantastiska brasilianska artisten och konstnären Linn da Quebrada, som ifrågasätter definitioner av vem som är trans och hur könsnormerande roller kan omprövas.

På lördag eftermiddag blir det kortfilmsprogram för hela familjen, alla familjer och människor av alla åldrar, med möjlighet att hänga och pyssla efter filmerna. Vi fortsätter programmet med två Film & Samtal: I Migrations Shorts har vi möjlighet att diskutera med gästcurator Saadat Munir (Aks International Minorities Festival) om vad film och filmfestivaler kan betyder för HBTQIA+ flyktingar och migranter. NOTHING TO LOSE med förfilmen PAISA handlar om fettaktivism och dans, och följs av ett panelsamtal med Malmö Fat Front (MFF). Nästa film, den drömliknande OBSCURO BAROCCO, behandlar den queera kroppen i Rio de Janeiros hårda realitet. I anslutning bjuder Tove och Josef in till en performance, MOTHER EARTH IS A TRANSWOMAN. Vi avslutar lördagen med Marit Östbergs porr-dokumentär WHEN WE ARE TOGETHER WE CAN BE EVERYWHERE.

Hur kan en söndag börja bättre än med en filmmatiné? Eller ännu bättre, med den första långa spelfilmen regisserad av en svart flata?! THE watermelon woman inleds av film- och kulturvetare J. Seipel. med bakgrundsinformation om the new (black) queer cinema. På eftermiddag fortsätter vi med internationella kortfilmer och sedan med ett lokalt, pågående projekt: Love Hjertberg (regi) och Erica Elfström (producent) kommer visa klipp och berätta om dokumentären HUGO. Med två filmer om Marsha P. Johnson och ett panelsamtal vill vi MINNAS MARSHA. Malmö Queer Film festival 2019 avslutas med den hyllade kenyanska filmen RAFIKI. 

Vi ses på Malmö Queer Filmfestival 2019!

PROGRAM 2019

Facebookevent

English: 

OUR BODIES ARE POLITICAL

The queer body is political. It does not fit into the norm boxes society provides. It is too big, too black, too hairy, too soft, too pale, too slim, and too muscular. It refuses to testify for one or the other sex, it is not distinct enough.

Our bodies are political. By existing and being visible, we bear witness to the norms that affect everyone, queer or not. These norms can lead to self-hatred and to hate from others. Hate against us because we do not force our bodies to fit into these norms — hatred that can lead to harassment, discrimination, violence and murder. Hate that causes LGTBQ + people to feel worse and have less access to resources. The queer body is political activism. 

We are celebrating the queer body through films, discussions, and performances at MQF 2019. 

Malmö Queer Film festival opens on Friday 12th of April and we are proud and happy to have BOY BEND as guests to kick things off with their live performance! After the mingle we begin with MQF’s legendary LOCAL HEROES program featuring regional short films, guests and discussions. The Q&A will be interpreted into Swedish sign language. For the evening’s feature film we present BIXA TRAVESTY / TRANNY FAG, with and about the amazing Brazilian artist Linn da Quebrada questioning definitions of who is trans and how gender-normative roles can be reviewed.

On Saturday afternoon, there will be a short-film program for the whole family -all types of families and people of all ages welcome- with the opportunity to hang out and ‘pyssla’ (arts & crafts) after the movies. The Saturday program continues with films, discussions, and a performance. MIGRATIONS SHORTS gives us the opportunity to discuss with guest curator Saadat Munir (Aks International Minorities Festival) about what film and film festivals can mean for LGTBQ + refugees and migrants. NOTHING TO LOSE and the short film PAISA is about fat activism and dance, and Malmö Fat Front (MFF) will be there for a panel discussion afterwards. Even the next film, the dreamlike OBSCURO BAROCCO, is about the queer body in Rio de Janeiro’s hard reality. In a similar vein, Tove and Josef invite us all to a healing performance, MOTHER EARTH IS A TRANSWOMAN. We end Saturday’s festival program with Marit Östberg’s porn documentary WHEN WE ARE TOGETHER WE CAN BE EVERYWHERE.

What better way to start a Sunday that with a film matinee? Better yet, a film matinee with the first feature film directed by a black dyke?! THE WATERMELON WOMAN will be introduced by J. Seipel, who has a background in film and cultural studies, with information about the new (black) queer cinema.

In the afternoon, we continue with an international short film program, and then with a local work in progress project: Love Hjertberg (director) and Erica Elfström (producer) will show clips and discuss their new documentary HUGO. With two films about Marsha P. Johnson and a panel discussion, we want to REMEMBER MARSHA. Malmö Queer Film festival 2019 ends with the acclaimed Kenyan film RAFIKI. 

Welcome to the Malmö Queer Film festival 2019!

PROGRAM 2019 (english)

Facebook event

MQF 2019 Invigningsfilm: Bixa Travesty (Tranny Fag)

 

(for English see below)

Vi är glada och stolta att kunna presentera festivalens invigningsfilm!
Den 12 april visar vi den hyllade dokumentära käftsmällen mot det Brasilianska machosamhället: BIXA TRAVESTY (TRANNY FAG)

♥ Applaud the femmes that fight to exist
And every day fighting to conquer the right
To live, shine and slay ♥

——————————————————————————————-
BIXA TRAVESTY (TRANNY FAG)
Regi: Cláudia Priscilla, Kiko Goifman, Brasilien 2018, dokumentär, 75 min, Språk: Portugisiska Textning: Engelska
——————————————————————————————-

Konstnär, aktivist och genusterrorist – Linn da Quebrada och hennes vapendragare Jup do Bairro drar genom Brasilien som en löpeld med sin egen blandning av hiphop och funk carioca.
De använder sina kroppar och musik som vapen för att bekämpa machokultur, transfobi och rasism. Som svarta transaktivister i ett land där machokultur är normen blir deras femininitet en krigsdeklaration – och det är en kamp de inte tänker förlora.
BIXA TRAVESTY kombinerar privata hemmafilmer, dokumentationer av explosiva performances och utforskande av den egna kroppen. Filmen ifrågasätter definitioner av vem som är trans och hur könsnormerande roller kan omprövas.

BIXA TRAVESTY är mer än en dokumentär om två musiker – det är ett revolutionsmanifest!

BIXA TRAVESTY vann Teddy Award på Berlinale, Berlin International Film Festival, för bästa HBTQ-dokumentär 2018.

INFO
Biljettpris: 80 kr
Tillgänglighet: Invigningsfilmen kommer visas i Panoras SALONG 1. Här finns 195 sittplatser och två rullstols-/elrullstolsplatser.
(Resten av festivalprogrammet visas i Panoras SALONG 3 med 7 rullstols-/elrullstolsplatser och 70 sittplatser utöver dessa.)
RULLSTOLSPLATS BOKAS VIA TELEFON: 040- 611 20 97

English:
Artist, activist and gender terrorist. Linn da Quebrada and her combatant Jup do Bairro take on Brazil like a wildfire with their own mix of hip hop and funk carioca. They use their bodies and music as weapons to fight machismo, transphobia, racism and conformity. As black trans activists in a country where machismo is the norm, their femininity becomes a declaration of war – and it is a fight none of them intend to lose.

BIXA TRAVESTY combines home videos, performance documentation and graphic explorations of the body, questioning definitions of who is trans and how gender normative roles can be reconsidered. BIXA TRAVESTY is more than a documentary about two musicians – it is a revolution manifesto!

BIXA TRAVESTY won the Teddy Award at Berlinale, Berlin International Film Festival, as the best LGBTQ documentary 2018.

INFORMATION
Ticket: 80 SEK
Accessibility: The opening film will be screened in Panora SALONG 1 with space for 2 wheelchairs and 195 seats. (The rest of the festival program will be screened in Panora SALONG 3 where
there is space for up to 7 wheelchairs and 70 seats.)
PLEASE BOOK SPACE FOR WHEELCHAIR VIA TELEPHONE: 040- 611 20 97

Arrangör: Malmö Queer Filmfestival, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö.

Call for Short films

(for English se below)

Nästa Malmö Queer Filmfestival hålls den 12-14 april 2019 på Biograf Panora
För vårt regionala kortfilmsprogram söker vi nu queera kortfilmer från filmskapare verksamma i eller med anknytning till Skåne med omnejd samt Danmark.

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN:
– Filmen skall skickas via länk, ex vimeo eller youtube. Vi tar ej emot filmfiler.
– Filmen skall vara max 15 min, MEN har du en något längre film som vi verkligen borde visa – maila.  mqf@panora.se  och fråga!
– Vi tar emot nya som gamla filmer av alla genrer.
– Filmen behöver inte behandla årets tema

Filmlänk samt kontaktuppgifter skickas till:   mqf@panora.se

DEADLINE FÖR ANMÄLAN: 20 JANUARI

Vi ser fram emot ditt bidrag!

 

The next Malmö Queer Film Festival will be held April 12-14 2019 at Biograf Panora in Malmö.
For our regional short film program, we are looking for queer short films from filmmakers living in Malmö, Copenhagen, and the surrounding region.

GUIDELINES FOR SUBMISSION:
– Your film must be sent using a link, such as Vimeo or YouTube. We do not accept film files.
– We accept both old and new short films in any genre.
– Your film’s duration should not exceed 15 minutes, BUT if you have a longer film that would be interesting for us, then email us at.  mqf@panora.se  and ask!

To submit your film, send the link to your film and your contact information to:   mqf@panora.se

DEADLINE FOR SUBMISSION: January 20, 2019

We look forward to seeing your short!

Malmö Queer Filmfestival MQF 2018

(For english see below)mqfaffisch2018klar

Förra året tog MQF upp frågor om tillgänglighet i sammanhang med funktionsvariationer.
I år vill vi prata om ’klass och aktivism’. Men en människans sexuella och könsidentitet har väl ingenting med klass att göra, eller? Ändå vet vi att särskilt transpersoner, men även andra HBTQIA+personer löper en större risk för att falla utanför samhället på grund av fattigdom. Samtidigt kan det vara svårt att få plats i HBTQIA+rörelsen på samma villkor när dyra fester, outfits, var du bor och din möjlighet att ta dig till queera evenemang påverkas av din ekonomiska situation. Det finns faktiskt ett sammanhang mellan klass, sexualitet och könsidentitet och andra markörer som funktionsvariationer, rasifiering, härkomst, osv.

Men hur ser kampen för ett rättvist samhälle ut? Filmen PRIDE (2014) överraskade många genom sin berättelse där en del av HBTQIA+communityt i Storbritannien under 80-talet anslöt sig till gruvarbetarnas kamp under parollen ”Lesbians and gays support the miners!”
Men oftast lyckas maktsystemet att separera människor i olika grupper, och splittra våra gemensamma kamper för att minskar vår kraft så vi ska utgöra ett mindre hot. Vi vill sätta igång och fortsätta för diskussionen om gemensamma mål. Det handlar inte bara om idag utan även om framtiden! Vi vill också minnas och lyfta fram vår historia av HBTQIA+kamp under de senaste 50 åren.

MQF samordnas av en grupp aktivister från olika platser och delar inom HBTQIA+rörelsen och samhället i sig. Utifrån detta skapar vi en årlig queer filmfestival som ska vara så tillgänglig, intersektionell, politisk och roligt som möjligt.

TILLGÄNGLIGHET:
Vi tycker precis som förra året att tillgänglighet är en väldigt viktig fråga. Det är därför vi har valt att hålla hela festivalen in Panoras biografsalong 3, som är den med flest rullstols-/permobilplatser. 
Eftersom här finns 7 rullstols-/permobilplatser så rekommenderar vi att ni bokar dessa i förväg. Rullstolsplats bokas via telefon: 040- 611 20 97

Fredag den 27 april:
 Filmsamtalet kommer i samband med visningen av filmen JUNK RIVER att teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk. 

Filmsamtalet kommer i samband med visningen av VEM SKA KNULLA PAPPA med regissören Antiffa Vänsterfitta och producenten Mafalda Ruiz, att teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk.

Lördag den 28 april: Panelsamtalet om HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE teckenspråkstolkas till svenskt teckenspråk.

VILOHÖRNA:
 Under hela festivalen kommer det att finnas en vilohörna i en lugn miljö för den som behöver sitta, ligga ned eller bara ta det lugnt en stund.

Vi ses på Malmö Queer Film festival!

BOKA BILJETT
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(skrolla ner till länkar till de enskilda filmerna och gå till ’boka’)

Årets program: PROGRAM 2018

Facebookevenemang

ENGLISH

Last year, MQF raised questions about accessibility and crip perspective.
This year, we want to talk about class and activism. But one’s sexual and gender identity has well nothing to do with one’s class, has it? Nevertheless, we know that especially transpeople, as well as other members of the LGBTQIA+ community, do have a greater risk of being on the outskirts of society because of poverty.
Moreover, it may be difficult to participate in the LGBTQIA+ community on equal terms if one does not have money. When queer culture is defined by expensive parties, outfits, the neighbourhood you live in, our economic situation defines our access to the community. Our class-affiliation also affects our position within public and private LGBTQIA+ dialogues and spaces. There is a connection between class, sexuality and gender identity, as well as other characteristics such as ability, racialization, ethnicity and so on.

What does the struggle for a fair society look like? The film PRIDE (2014) surprised with a story about a part of the LGBTQIA+ community in Great Britain joining and supporting the miners’ strike in the 1980s with the slogan ”Lesbians and gays support the miners!” But usually, the power structure succeeds in dividing people into different groups, dividing our shared struggles to decrease our power, so that we will present a lesser threat. We want to start and continue the dialogue about collective struggles. This is not only about today but for the future! We also want to remember and highlight our history of LGBTQIA+ movements and struggles over the past 50 years.

MQF is organised by a group of activists with different positions and from different parts within the LGBTQIA+ movement and society at large. Based on that, we organise MQF as an annual queer film festival that shall be as accessible, intersectional, political and fun as possible.

ACCESSIBILITY:
We still think that accessibility is an important issue. That is why we have chosen to hold the entire festival in Panora’s Cinema Salon 3, since is the one that is most accessible for people who uses a wheelchair/electric wheelchair. Since there is only 7 seats/spaces for people who uses a wheelchair/electric wheelchair we recommend you to book seats/ spaces in advance.
You can book seats/spaces for wheelchair/electric wheelchairs via telephone number: 040- 611 20 97

Friday, april 27th: The Q&A in the regional short film program LOCAL HEROES, will be interpreted into Swedish sign language.
The Q&A in connection with the screening of WHO’S GONNA FUCK DADDY? with director Antiffa Vänsterfitta and producer Mafalda Ruiz, is being interpreted into Swedish sign language.

Saturday, april 28th: The Q&A will be interpreted into swedish sign language
REST AREA: During the whole festival there will be a rest area in a calm environment for those who have the need to sit, lay down or just take it easy for a while.

See you at Malmö Queer Film festival!

BOOK YOUR TICKET
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(scroll down the page until you see the links to every film, hit ‘boka’)

This years program: PROGRAM 2018 (english)

Facebookevent

 

Malmö Queer Filmfestival MQF 2017

(For english see below)

Vi pratar mycket om mångfald och tillgänglighet, men hur tillgängliga är egentligen kultur, biografer, filmfestivaler? Och hur tillgänglig är HBTQ+ community?
I år tar MQF upp frågor om tillgång eller snarare icke-tillgänglighet, inskränkt tillgång, bristande tillgänglighet.
På samma sätt som queers fortfarande kan ha svårt att få tillgång till det normativa majoritetssamhället, så är det ofta svårt och ibland rent omöjligt för människor med normbrytande funktion, kropp eller sätt att tänka, känna och vara, att få tillgång till allmänna rum: att komma in i en föreningslokal där det finns flera trappsteg vid ingången, att komma in på en queer klubb när ’lookism’ (utseendenormer) reglerar den önskade publiken eller helt enkelt att se en film på bio då de flesta biosalongerna har två rullstolsplatser som mest. Tillgänglighet är inte en självklarhet för alla.

Vi ses på Malmö Queer Film Festival!

PRAKTISK INFORMATION:
Invigningen och samtalen kommer att TECKENSPRÅKtolkas och de flesta filmer visas med textning (se filmsidan – ibland visas filmerna med engelsk text).

VARJE GÅNG JAG SER DIG (sön 23 april kl. 18.00)
SYNTOLKNING via app som laddas ner innan filmen (mer information finns här:
http://www.panora.se/events/varje-gang-jag-ser-dig

Eftersom vi strävar efter tillgänglighet för så många som möjligt kommer hela MQF 2017 hållas i Panoras SALONG 3. Här finns 7 rullstols-/permobilplatser och 70 sittplatser utöver dessa.

RULLSTOLSPLATS BOKAS VIA TELEFON: 040- 611 20 97

BOKA BILJETT
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(skrolla ner till länkar till de enskilda filmerna och gå till ’boka’)

PROGRAM

Fredag 21 april, kl. 17.00
MQF – Invigning: queera filmer från trakten med regissörsamtal – Invigningen TECKENSPRÅKtolkas
SEXUAL DISORIENTATION, performancevideoverk, Emie // Eva-Marie Elg
NÅNSTANS MITTEMELLAN – TRANSPERSPEKTIV PÅ VÅRDEN, Mio da Costa Alves
I SKUGGAN AV ORON, Anna Johansson
ACE OF BABES, Emie // Eva-Marie Elg

Fredag 21 april, kl. 20.00
MARGARITA WITH A STRAW

Lördag 22 april, kl. 18.00
MIN HOMOSYSTER

Lördag 22 april, kl. 18.30
Film & samtal TESSAN = VIKTOR
Samtalet teckenspråktolkas

Lördag 22 april, kl. 20.00
OM SEX

Lördag 22 april, kl. 21.00
YES, WE FUCK

Söndag 23 april,

Söndag 23 april, kl. 12.00
kortfilmer:
RUNNING WITHOUT SOUND,
EN SÄLLSYNT VANLIG DAG
G.I.M.P. BOOTCAMP

Söndag 23 april, kl. 13.15
Film & Samtal SINS INVALID
Samtalet teckenspråktolkas

Söndag 23 april, kl. 15.00
I´M NOT YOUR INSPIRATION

Söndag 23 april, kl. 16.15
SHAMELESS: THE ART OF DISABILITY

Söndag 23 april, kl. 18.00
VARJE GÅNG JAG SER DIG (syntolkning)

ARRANGÖRER: Malmö Queer Filmfestival / Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö,RFSU, Malmö stad, ARF – film och kultur för mänskliga rättigheter, RFSL Malmö Newcomer, MmD – Malmö mot Diskriminering

STORT TACK till alla er filmskapare, filmproducenter, artister, volontärer och besökare för ert engagemang i Malmö Queer Film festival! Och STORT TACK till alla som har hjälpt till!

ENGLISH

How accessible are cinemas and film festivals and culture? How accessible are LGBTQ+ communities?

This year, Malmö Queer Film festival is asking question about accessibilities of culture and LGBTQ+ communities. We are screening films about non-normative sexualities, gender identities and (dis)abilities, and we are trying to make MQF a little more accessible for as many as possible.
MQF will be opening with a performance, short films from Malmö and discussions with guests. There will be lots of time between the films to get your energy back for more films, so that more people to be able to attend the whole festival.
On Saturday MQF’s focus will be on gender, gender identity and sexuality. We will have a panel discussion about experiences of (in)accessibility to queer communities when living with (dis)abilities.
The day will end with YES WE FUCK, a film that developed from a sex-positive crip-project.
Sunday will start with international short films. SINS INVALID presents queer burlesque, that includes more that the usual norm-bodies. After the film we will have a discussion about accessibility to the production-side of (queer) culture for artists with (dis)abilities and about ‘inspiration porn’.
MQF will close with the screening of the beautiful film VARJE GÅNG JAG SER DIG – the only film in the program that will have audio description for the visually impaired/Blind.
Both the opening and the discussions will be translated into Swedish sign-language.
Most of the films will be screened with subtitles, som with captions (please do check in the film-facts – some of the films have only English subtlitels).
We have done our best to create a film festival that is as calm and hazard free as possible.

PRACTICAL INFORMATION:

Both the opening and the discussions will be translated into Swedish SIGN-LANGUAGE.
Most of the films will be screened with subtitles, some with captioning (interpretive text) (please do check the film info – some of them have only English subtitles).

The film VARJE GÅNG JAG SER DIG (screening on sunday, april 23rd at 18.00) will have Swedish AUDIO DESCRIPTION for the visually impaired / Blind.
Download the app to your phone before the film!

To make MQF as accessible as possible for as many as possible, the programme is in Cinema 3 at Panora.
There is space for up to 7 wheelchairs and 70 seats.
PLEASE BOOK SPACE FOR WHEELCHAIR VIA TELEPHONE: 040- 611 20 97

BOOK YOUR TICKET
http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival
(scroll down the page until you see the links to every film, hit ‘boka’)

The tickets are not numbered. The seats close to the aisle are reserved for people who need to have the possibility to leave the cinema during the screening.

Please make sure to buy your ticket in time if you want to be sure to get a seat or space.

LOTS OF THANKS to all you filmmakers, film producers, artists, volunteers and audience for your involvement in Malmo Queer Film Festival! And BIG THANK YOU to all who helped!

15-17 april

(For english see below)

Den 15-17 april äger årets upplaga av Malmö Queer Filmfestival rum på biograf Panora i Malmö.
Det innebär tre dagar då filmer som berör HBTQIA lyfts fram och normer och stereotyper får stå tillbaka för det udda.

Malmö Queer Filmfestival satsar i år på ett mer temastyrt festivalprogram, med fokus på queera femininiteter, femme-identiteter och performancekonst. Det kommer bli ett kortfilmsblock med film från Malmö med omnejd. Vi ges även möjligheten att resa lite längre med filmer som WHILE YOU WERE’NT LOOKING som handlar om queers i dagens Sydafrika. Och den estetiskt tilltalande och tankeväckande filmen STORIES OF OUR LIVES, skapad av det kenyanska konstkollektivet The Nest. I dokumentärerna FEMME BRUTAL och FEMALE TO FEMME tas teman om könsidentitet, kroppspolitik och sexualitet upp på finurliga, sexiga och revolutionära sätt. I det experimentella kortfilmsblocket får vi ta del av queerkonst och performancekonst som bryter gränserna mellan olika konstformer och visar på andra sätt att göra film.
MQF är dessutom mer än bara en filmfestival, det blir filmsamtal och diskussion med filmskapare, experimentell queer konst i lokalerna och mingel med alla intressanta festivalbesökare.

Vi ses på Malmö Queer Filmfestival!

Event på Facebook

This year’s Malmo Queer Filmfestival takes place april 15th to 17th at the cinema Panora in Malmö.
MQF means three days of films about HBTQIA, three days there norms and stereotypes will be challenged, and the ordinary has to stand back for the odd.

This year, Malmo Queer Filmfestival has a more theme-oriented program, with focus on queer femininities, femme identities and performance art. There will be short films from Malmö and the area. We will even have the chance to travel longer, with films such as WHILE YOU WERE’NT LOOKING, about queers in today’s South Africa. Or with the very beautifully filmed and thought-provoking film STORIES OF OUR LIVES, created by the Kenyan art collective The Nest. The documentaries FEMME BRUTAL and FEMALE TO FEMME discuss gender identityies, body politics and sexuality in clever, sexy and revolutionary ways. We attend to queer and performance art, breaking the boundaries between different art forms and finding new ways to make film in the experimental short film program.
MQF is also more than just a film festival, there will be talks and discussions with filmmakers,
experimental queer art at the venue, and mingle with all the interesting festival visitors.

See you at the Malmo Queer Filmfestival!

Facebookevent

ARRANGÖRER: Malmö Queer Filmfestival / Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, Malmö stad, ARF – film och kultur för mänskliga rättigheter, RFSL Malmö Newcomer, MmD – Malmö mot Diskriminering, SQIs – Swedish HBTQ Initiatives Skåne.

STORT TACK till alla ni filmskapare, filmproducenter, artister, volontärer och besökare för ert engagemang i Malmö Queer Filmfestival! Och STORT TACK till alla som har hjälpt till!

LOTS OF THANKS to all you filmmakers, film producers, artists, volunteers and audience for your involvement in Malmo Queer Filmfestival! And BIG THANK YOU to all who helped!